Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 22 februari 2012

Machtswisseling?

Haarfabriek Panda (van Hof is Vol) ergert zich dagelijks groen en geel vanwege het grote aantal illegalen dat zijn tuin bezoekt. Hij werkt erg hard om de ongewenste gasten zijn tuin uit te slaan, maar krijgt daarbij momenteel weinig steun van zijn partijgenoten Harremans (zijn broer) en Myo (partijleider en buur). Vooral Myo (opvolger van Rooie Gijs zaliger die wel van wanten wist en een duidelijke visie had inzake het vreemdelingenbeleid) is als nieuwe partijleider erg tegengevallen en voldoet in de ogen van Panda niet. Nee, Myo leek zo'n goede leider, toonde aanvankelijk zijn daadkracht door alle indringers met ferme poot door de Poorten naar hun huis te meppen, maar nu gaan er steeds meer geluiden op dat Myo eigenlijk een softy is en liever bij zijn mens op bed ligt dan de klauwen uit te slaan en orde te handhaven in de Hoftuin. Wel, uit goede (maar helaas niet betrouwbare) bron hebben wij nu vernomen dat Myo overweegt af te treden en dat Panda staat te trappelen om het leiderschap over te nemen.
Panda zelf weigerde commentaar en Myo was onbereikbaar, maar natuurlijk blijft het Katblad bovenop deze zaak zitten.

Geen opmerkingen: