Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 3 februari 2012

Stank door Snoek

Helaas konden wij gisteren onze ronde niet afmaken wegens een enorme stankoverlast in de Parallelstraat.
U wilt natuurlijk wel weten waardoor die stank veroorzaakt werd? Nee? We vertellen het u toch want hebben op dit moment geen ander nieuws en (ter opvulling) beter een slecht bericht dan helemaal geen bericht, heh? (Deze laatste zin mag u schrappen; klinkt eigenlijk niet zo goed en daarenboven geheel anders dan wij aanvankelijk bedoelden.....)
Wel, in de Parallelstraat stond een wielhuis in de vorm van een Snoek geparkeerd. U weet wel, zo'n ouderwets geval dat bijna op de straat hangt maar langzaam omhoog komt als de motor aangezwengeld wordt; heel vroeger reden er veel van op de weg, vooral in Frankrijk. Wel, zo'n wielhuis dus. Nee, wij noemen geen merk, dat doen we nooit, maar kunnen u wel vertellen dat haarfabriek Luna vaak 's zomers op het dak van dit wielhuis pleegt te liggen (zonnen).
Enfin, de eigenaar van dit wielhuis was druk bezig om het gevaarte op gang te brengen, en toen de motor na een hoop geratel en gekreun uiteindelijk aansloeg, kwamen er gevaarlijke, stinkende, donkere wolken uit.
Reporter Boez had al direct in de gaten dat het nog wel even kon duren voordat het gevaarte de straat zou hebben verlaten, en dus bleef hij in de Kruidentuin staan en weigerde verder te lopen. Aan herrie en stank heeft hij namelijk een broertje dood. Oscar liep nog wel een stukje achter mevrouw K. aan, maar toen zij stilhield en omkeerde (om dezelfde reden als Boez), deed hij dat ook.
Wij hebben het wielhuis niet zien vertrekken maar hopen dat de bestuurder voor zijn geplande reis voldoende dikke slaapzakken en een thermoskan met warme drank heeft meegenomen.
Tot zover dit slechte maar toch erg belangrijke nieuws.

Geen opmerkingen: