Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 9 mei 2011

Vette schrik voor Simba

Afgelopen weekend kwam Simba voorbij. Hij loopt wel vaker zijn rondjes via de Steeg door de Katbladstraat (en passeert daarbij de redactie), maar deze keer leek het alsof hij achterna werd gezeten. In elk geval keek hij steeds erg schichtig om en zag daardoor mevrouw Katblad niet eens staan.Even later bleek dat hij inderdaad werd gevolgd, en wel door Oscar en mevrouw Troy. Waarom zij dat deden weten wij dus niet, maar het kan zijn dat de twee Simba alleen maar wilden begroeten (hoewel, mevrouw Troy en begroeten?) of slechts nieuwsgierig naar hem waren.
Vervolgens had Simba niet in de gaten dat de Boez onder onze buitentafel zat. Deze kwam plots tevoorschijn toen Simba voorbij kwam, gromde en haalde naar de arme, niets vermoedende rooie uit. Simba maakte van schrik een grote sprong opzij en ging er vervolgens in draf vandoor, richting Kruidentuin. Boez bleef achter met een dikke staart. Weldra was de rust weer wedergekeerd, maar wij denken dat Simba de volgende keer nog behoedzamer de redactie voorbij zal trippelen.

Geen opmerkingen: