Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 10 mei 2011

Onder de maat

Charli:
Mevrouw Katblad, hebt u even tijd voor me? Ja, ik begrijp dat u het druk heeft, maar we moeten toch even praten samen. Ik wil u namelijk vertellen dat Ollie en ik hebben besloten dat u ons te weinig eten geeft. Ja, het is fijn dat u meerdere keren per dag bij ons komt, maar de porties zijn onder de maat. Nu kan ik natuurlijk wel wat bij u bijsnacken, maar Ollie komt de deur niet uit en zit echt te schreeuwen van de honger.
U vindt dat hij genoeg krijgt? Precies genoeg, zegt u? En dat heeft de dierenarts tegen u gezegd? Oh, hij moet dus afvallen. En ik zou ook moeten afvallen? Wel, dan wil ik u melden dat wij het daar niet mee eens zijn. We hebben het toch al moeilijk genoeg zou ik zo denken, en dan gaat u ook nog eens beknibbelen op onze dagelijkse porties! Ik ga een klacht indienen. Nee, waar weet ik nog niet, maar zet u in elk geval maar alvast in uw Katblad dat wij niet naar behoren worden behandeld door u. Ja, dat iedereen weet hoe wreed u bent. Staat het er al in? Goed, dan mag u mij nu even aaien, en daarna doe ik nog een plasje tegen uw staande klok. Of bent u het daar soms niet mee eens?

Geen opmerkingen: