Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 11 mei 2011

Gefascineerd door Oscar

De kleine Loesie zat weer eens voor het raam. Ze kwam afgelopen weekend terug van een lang verblijf op de camping, waar zij zich uitstekend vermaakt had met een andere haarfabriek en de blafbeesten.
Maar nu is zij dus weer thuis, en daar ze nog niet alleen naar buiten mag, zit ze graag voor het raam te koekeloeren.
Voor haar vakantie werd Loesie netjes "geholpen", en dus hoeft BW niet meer langs te komen voor haar. Wij hebben hem dan ook al een flink aantal dagen niet meer gezien. Loesie heeft trouwens nog wel een kaal plekje op haar buik maar wilde dat niet aan ons tonen; ze had het veel te druk met iets anders.


Oscar zat namelijk voor de deur. Niet omdat hij nu zoveel belangstelling had voor de kleine Loesie, maar omdat hij zat te wachten tot mevrouw Katblad klaar was met het nemen van foto's van Loesie. Os wilde namelijk erg graag een wandelrondje maken en hij had behoorlijk de pest in dat mevrouw K. nog maar steeds geen aanstalten maakte.

Loesie had alleen maar oog voor de Os en weigerde om even naar onze lens te kijken. Dit maken wij wel meer mee; u kent het verschijnsel vast en zeker ook. En eerlijk gezegd zat Os er tamelijk stoer bij, dus we begrepen haar fascinatie best wel.

Wel, even later gingen we toch nog een stukje met Oscar lopen, en zo kreeg hij dus uiteindelijk zijn zin en had hij niet voor niets zitten wachten!
Wij hopen Loesie binnenkort weer eens in haar tuigje buiten te mogen begroeten en wachten vol spanning dat moment af.

1 opmerking:

ina zei

Wat een mooie bruine ogen heeft Loesie.