Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 6 mei 2011

Nog even wachten

Wat zit je daar nou, Cera? Ben je ergens van geschrokken? Was het een vuilnismonster, een groen gemeentewagentje of het biermonster van de Kroeg? Nee? Was het dan een blafbeest, een Wamy of een jongens met stokken? Ook niet?
Je wilt het niet vertellen? Je kan het niet zeggen?
Ach, kom maar gauw mee met mevrouw Katblad, dan gaan we naar huis toe, ja? Nee? Je wilt nog even blijven zitten hier? Tot je zeker weet dat er geen gevaar meer is?
Nou, dan laten we je maar, heh? Maar kijk eens, de voordeur staat open dus als je wilt kun je zo naar binnen. Als je daaraan toe bent, ja.
Nou, tot zo dan maar, Cera-meisje!
Dag lieverd!

1 opmerking:

ina zei

Ook Cera moet eerst tot honderd tellen voordat ze besluit wat ze gaat doen. Hopelijk is ze daar beter in dan de Boez.