Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 10 mei 2011

Dondersteen

Tokkie Troy:
Ik weet niet zo goed raad met die kleine. Die Wamy die nu op ons tafeltje ligt inderdaad. Hij doet alsof hij daar heel ontspannen ligt, maar ik voel dat hij dat niet is. Mevrouw Katblad, luister je nog naar me? Dan is het goed.
In elk geval zit ik hier niet op mijn gemak meer nu die kleine daar ligt te dweilen, en daarom kom ik even naar u toe, dan kunnen we samen overleggen wat we aan de situatie kunnen doen, heh?Wel, mevrouw Troy sprong van de stoel af en ging op de buitentafel bij mevrouw Katblad zitten, en dat was nu precies waar Wamy op gewacht had. Hij bedacht zich geen ogenblik en kroop door het Poezenloket naar binnen.
Wij hoeven u natuurlijk niet te vertellen wat hij daar ging doen, heh? Nee. Maar het voerbakje van de Boez was al leeggeschrokt toen mevrouw Katblad in de keuken arriveerde, en met de kruimels nog aan zijn lippen haastte Wamy zich terug naar buiten. Zo, dat had hij maar weer gefikst, de kleine dondersteen!

Geen opmerkingen: