Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 13 mei 2011

Eindelijk!!!!!

De server van blogger is 2 1/2 dag uit de lucht geweest! Wat begon met gewoon "onderhoud" liep uit op fout op fout waardoor het hele bloggerverkeer plat kwam te liggen! We gaan nu eerst de schade maar eens opnemen, want men heeft de boel hersteld door terug te vallen op de oude opzet, en wat daarna werd gepubliceerd schijnt verdwenen te zijn....
Nee, mevrouw Katblad lag dus niet bewusteloos onder aan de trap en was niet met de fiets gevallen. We maken het dus allemaal goed, inclusief onze reporters!
Dank voor de bezorgde mails en belangstellende bezoekjes!
We gaan straks gewoon weer aan de slag......

Geen opmerkingen: