Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 6 mei 2011

Boez snapt het niet

Boez:
Waar gaat deze deur naar toe? Tuin van de Kroeg? Waar Cera altijd komt?
Maak maar open want ik wil daar kijken. Kan niet? Waarom niet?
Oh, ga dan de sleutel maar halen. Omdat ik daar moet kijken. Hoezo krijg ik mijn zin niet?
Ik snap jou niet!

Geen opmerkingen: