Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 6 mei 2011

Verkeerde signalen

Ah, een grote merel wipt van tak tot tak en maakt er flink wat lawaai bij. De beide vriendjes hebben de vogel natuurlijk opgemerkt, want ze zijn doof noch blind dus. En wel lui ja, want anders waren ze wel opgestaan om de jachthouding aan te nemen.

De vogel maakt natuurlijk niet voor niets lawaai, want zij heeft vast en zeker ergens in die klimop een nestje gemaakt en zit daar nu een heel eind vandaan om de twee haarfabrieken te af te leiden. Nou, daar is ze dan mooi in geslaagd, want het komt niet in de koppies van de twee vriendjes op om de klimop aan een nader onderzoek te gaan onderwerpen. Maar de merel hoeft zich eigenlijk helemaal niet zo druk te maken. Inderdaad, ze heeft hier toch maar met luie donders te doen!

Geen opmerkingen: