Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 22 juli 2012

Verstandige haarfabriek

Nu dacht mevrouw K. toch echt een band te hebben opgebouwd met Lima nadat zij hem een dikke week van voedsel had voorzien. Doch sinds zijn mensen weer thuis zijn beschouwt Lima mevrouw K. weer als een vage bekende bij wie hij liever niet al te dicht in de buurt komt.Jawel, een beetje herkenning is er best wel, maar nu thuiszorg niet meer hoeft plaats te vinden houdt Lima liever gepaste afstand, zoals voorheen.
Lima is een verstandige haarfabriek.

1 opmerking:

Wad Woord & Wol zei

Verstandige haarfabriek, maar ik vind het toch een beetje sneu voor u mevrouw K. Komt u dit te boven?