Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 10 juli 2012

Een hoop klachten

Charli heeft bij mevrouw Katblad een aantal klachten ingediend. De eerste klacht betrof het op sommige momenten gesloten zijn van het Poezenloket, de tweede ging over het feit dat Wamy weer zeer regelmatig door het kattenluik zijn huis binnenkomt om de voerbakjes van Ollie en hemzelf (Charl dus) zogenaamd te controleren.
In de derde klacht sprak hij zijn ongenoegen uit over het feit dat hij een mep van zijn broer Japekoppie had moeten incasseren toen zij beiden tegelijk op de buitentafel wilden plaatsnemen, en de vierde klacht betrof het wisselvallige weer. Wij hebben de klachten van Charli genoteerd en hem beloofd e.e.a. in de eerstkomende redactievergadering bespreken. Dat zal dus wel weer een lange zitting worden.

5 opmerkingen:

ina zei

Met de laatste klacht van Charli ben ik het helemaal eens. Doe daar eens wat aan, mevrouw Katblad!

Wad Woord & Wol zei

Aan de reactie van Ina heb ik niets toe te voegen.

katja zei

Charli ziet er ook echt wel heel klagerig uit op de foto!

Annemieke zei

Hij "praat" net zo als Japekop soms doet op foto's!

Walter zei

Ronduit lelijk.