Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 22 juli 2012

Niet interessant

Wij zeiden nog tegen onze leerling-reporter dat het voor de Katbladlezers niet interessant was om te lezen dat er een riempje onder het zeil van het motorvoertuig uitkwam, en dat hij het derhalve ook verder niet hoefde te onderzoeken.

De Boez echter dacht daar anders over  en was vast en zeker van plan uit te vinden waarom dat riempje uitstak, wat de functie ervan was en of hij het misschien zelfs wel los kon trekken.
De fotograaf moest uiteindelijk de jonge reporter in de steek laten omdat er wellicht elders in de straat beter nieuws te halen was en de deadline alsmaar dichterbij kwam, maar Boez leek daar helemaal niet mee te zitten. Wij weten niet hoe lang hij nog bezig is geweest met zijn pogingen het bandje los te trekken, maar wel dat het hem tenslotte niet is gelukt, want het riempje zit er thans nog steeds.
Onze excuses voor dit onbelangrijke bericht en dus voor de wanprestaties van leerling-reporter Boez.

1 opmerking:

ina zei

Maar mevrouw K., hoe komt u erbij dat de lezers zoiets niet interessant vinden? Ik zou graag willen weten waarom dat riempje los was, misschien had dat wel een heel belangrijke reden. Lof voor de Boez, die dat heeft aangevoeld!