Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 22 juli 2012

Myo trekt zich tijdelijk terug

Heden kregen wij het bericht dat Myo heeft besloten zich tijdelijk als partijleider van "Hof is Vol" terug te trekken; dit wegens bijzondere (persoonlijke) omstandigheden.
De partij heeft nog geen (tijdelijke) vervanger voor Myo gevonden, maar we hebben zo de indruk dat het niet lang meer zal duren of Panda (op de foto hiernaast) zich beschikbaar zal stellen voor deze belangrijke functie.

In elk geval heeft hij (Panda) het (zijn) zomerreces beëindigd en de bewaking van de Hoftuin per directe ingang verscherpt.
Op de foto hiernaast ziet u dat met name Cera de bliksignalen van Panda heeft opgevangen en derhalve de tuin niet meer durft te betreden.
Onze jongensreporters zijn plots ook niet meer zo vrijpostig als voorheen.
U ziet op bijgaande foto hoe Oscar de pijp aan Maarten heeft gegeven en ervoor heeft gekozen dichtbij de Poort te blijven om zodoende in geval van nood snel weer naar de redactie terug te kunnen keren. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij Cera niet in de steek wil laten.
De Boez is net teruggekeerd van het middenpad (waar Panda dus zit opgesteld), maar hij durft nog wel een poging te wagen om via het zijpad langs de huizen de balkontrap te bereiken.

Wij kunnen u nog melden dat Boez' poging tenslotte zal lukken omdat Panda ervoor kiest om hem te laten gaan; hij zal zich volledig op Oscar en Cera concentreren omdat drie sowieso teveel is en er nu eenmaal soms visjes door het net kunnen glippen.

Hoe het verder met de Boez afliep zullen wij u in een volgend bericht moeten verhalen, daar Blogger weer kuren vertoont en wij op dit moment last hebben met
de verbinding.

1 opmerking:

Hans zei

Kom op Myo!

Ga Mickey opleiden en veeg samen het Hof schoon. Je kan het!

Ik begrijp het heel goed. Het is niet makkelijk, maar je windt Denns 0m je voorpoot. Nu Mickey nog en jullie worden samen de SEVDB (meervoud dus)