Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 14 juli 2012

Boez weer in (dure) opleiding

Wel, we hadden maar weer eens een verkennersles voor de Boez gepland omdat hij toch een keer een opleiding moet gaan afmaken opdat hij eindelijk eens de kost kan gaan verdienen bij het LKB. Vandaar dus.
We hadden met de cursusleidster en Oscar (die wilde graag assisteren) afgesproken in de Kruidentuin, maar wie kwam er weer veel te laat, zonder enig enthousiasme en op zijn dooie gemakkie als laatste aankakken? Juist ja. De moed zonk ons al gelijk weer in de schoenen, maar we gingen toch maar aan de gang; de cursusleidster had betaling vooraf geëist en het geld groeit ons niet op de rug. Afijn, Boez was tenminste komen opdagen, en dat was al heel wat.

Oscar, zelf gediplomeerd Verkenner A en dus genoeg kennis in huis om andere haarfabrieken op te leiden, liet de Boez zien hoe je eerst rustig de tuin moet bekijken om erachter te komen of er geen vijanden zijn, voordat je je tussen de planten stort. Het is namelijk erg belangrijk om je omgeving in je op te nemen, goed te luisteren en rond te speuren eer je begint met je inspecties of controles, want voordat je het weet zit er een vreemde haarfabriek met zijn tanden in je nek of zijn nagels in je staart en kan je daarna de rest wel vergeten. En bij verkennen gaat het vooral om je eigen veiligheid, want niemand heeft wat aan een gewonde verkenner die zijn werk niet meer kan doen.
Wel, de Os deed het dus goed voor.
En deed de Boez hem goed na?Ja, de Boez deed hetzelfde als Os en daar waren we blij om, want meestal duikt hij direct als een dolleman onder of tussen de struiken en dat is bloedlink want je weet maar nooit wie daar toevallig op je zit te wachten.
Goed zo, Boez! Ruik je wat ongewoons? Zie je iets bijzonders? Hoor je iets vreemds? Nee?
Wacht dan even op de Os, dan laat hij je zien hoe het verkennen verder in zijn werk gaat en wat de regels zijn.


Nee hoor, daar gingen we weer. De Boez heeft namelijk geen regels nodig en ook geen diploma. Eigenlijk valt het ons nog mee dat hij is komen opdagen voor de lessen verkennen, maar hij gaat dus wel gewoon zijn eigen gang. Dat hij al een paar keer in de problemen is gekomen door zijn roekeloos gedrag vergeet hij gemakshalve maar. En nu dus, voordat we het weten, is hij de struiken in gedoken om zijn eigen onderzoek te gaan doen zonder dat hij heeft gewacht op de instructies van Os..Nou, het leek er in elk geval wel op dat hij zijn best deed, want hij besnuffelde alle takjes die voor zijn snufferd kwamen en keek er nog serieus bij ook.
Oscar, kom je even helpen om Boez aanwijzingen geven? De cursusleidster mag namelijk niet zomaar in het struikgewas stappen want anders wordt ze misschien opgepakt door de plantsoenpolitie, maar jij als haarfabriek mag dat wel.
Ah, daar was Oscar al. Heel voorzichtig (zoals dat bij verkennen hoort) was hij over het hek gestapt en nu liep hij net zo voorzichtig naar de Boez toe.
Ja, inderdaad, want je weet maar nooit dus, en daar moet je immer en altijd rekening mee houden.

Trouwens, even terzijde, onze Superverkenner Japekoppie, erkend docent Verkennen A, is bezig een handboek Verkennen te schrijven, en wij hopen dat wij dit over niet al te lange tijd kunnen publiceren.

En dan gaan we nu weer terug naar de Kruidentuin om de verrichtingen van onze Boez nader te beschouwen.

Terwijl de Boez nog steeds bezig was met het besnuffelen van de overhangende takjes, bepaalde Os zich tot het verzamelen van informatie over de grond, de aarde dus, wat daar allemaal verder in groeide en wat daar mogelijk op gedeponeerd was, zowel in vaste als vloeibare vorm.
Wel, ze leken goed bezig, die twee, en de cursusleidster keek tevreden toe. Os hoefde natuurlijk niet beoordeeld te worden door de cursusleidster (hadden wij ook niet voor betaald) want hij had zijn diploma Verkennen A immers al, maar de Boez moest wel goed in de gaten gehouden worden omdat hij nog in opleiding was, en de cursusleidster besloot hem voor het vak Takjescontrole (tijdens deze les en op dit moment althans) een dikke 8 te geven.
Wel, blijkbaar waren er veel interessante geuren in dit deel van de tuin te analyseren, want de jongens namen ruim de tijd om zorgvuldig het hele vak te onderzoeken.
En daar de Boez zo zijn best deed en zo bijzonder zorgvuldig werkte, kreeg hij voor Inzet en Zorgvuldigheid bij Geuren Analyseren ook een dikke 8.
Nou, dat belooft wat voor de toekomst, heh? Jazeker!

Gelukkig vergaten de beide ventjes niet om tijdens het gesnuffel ook nog hun oren en ogen te gebruiken. Jawel, want je moet altijd alert blijven, de vijand loert immers overal en dus moet je je omgeving goed in de gaten houden. Er had een vreemd geluid geklonken blijkbaar.
Deze keer leek het loos alarm, hoewel wij dat niet zeker weten natuurlijk; onze mensenoren zijn van minder goede kwaliteit dan die van de haarfabrieken, maar daarmee vertellen wij u niets nieuws.De twee gingen even overleggen en dat is natuurlijk erg goed, al moeten we daar ook bij zeggen dat het verkennerswerk over het algemeen niet in paren of groepen plaatsvindt, dus in de meeste gevallen kun je niet overleggen en moet je je problemen zelf oplossen.
Het lijkt er echter op of Boez goed naar de Os luisterde, en dat werkt dan weer in zijn voordeel (hij moet immers nog veel leren) en dat hadden we niet van hem verwacht. Zo zie je maar weer.Terwijl de Boez nog even doorging met  takjescontrole, besloot de Os dat dit tuinvak voldoende en naar tevredenheid was onderzocht. Er moest uiteraard nog veel ander verkennerswerk worden verricht (het examen Verkennen A is zoals u misschien nog weet best wel uitgebreid) en dus was het tijd om te vertrekken en aan het volgende onderdeel te beginnen.
Dat vond de cursusleidster ook trouwens, en daar de meter door tikte was mevrouw K. het volmondig met haar eens. Oscar had (zoals een volleerd verkenner betaamt) goed de tijd in de gaten gehouden en dat is altijd heel belangrijk; iets wat de Boez dus nog niet onder de knie heeft en waaraan in de toekomst nog flink gewerkt moet worden, als was het alleen maar om het cursusgeld niet al te hoog te laten oplopen. Gaan jullie mee, jongens?


De cursusleidster verliet de Kruidentuin en liep de Parallelstraat in. Oscar volgde snel en begon direct aan het afspeuren van de geveltuinen, want hij kent het klappen van de zweep en is niet voor niets met hoge cijfers voor zijn diploma Verkennen A geslaagd. Maar dan de Boez die dus nu pas zover is dat hij misschien (ja, wij houden bewust een slag om de arm) kan worden opgeleid. Was hij bereid om mee te gaan en zijn opleiding voort te zetten en straks af te maken? Kon hij zich losrukken van de takjes met spannende geuren of haakte hij nu reeds af? Ja, wij hebben dat namelijk al vele keren meegemaakt, dachten dat de Boez nu eindelijk rijp genoeg was, zich eindelijk volwassen kon gaan gedragen en de moed had opleiding af te maken, maar nu opeens sloeg de twijfel wederom toe. Zou hij ons wel achterna komen? Of was het inhuren van de cursusleidster weer een kwestie geworden van weggegooid geld? U leest er morgen meer over!

1 opmerking:

Wad Woord & Wol zei

Zo spannend zeg! Die Boez heeft toch wel al duidelijk z'n serieuze kant laten zien. Ik ben heel benieuwd of hij de spanningsboog weet vast te houden. Hij is natuurlijk nog een (kwa)jong. Maar tot nu toe vind ik het heel knap. En hij boft maar met zo'n Os aan zijn zijde.