Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 5 juli 2012

Mata Hari in de Méhari

Onze Mata Hari (Cera) doet regelmatig dutjes in het bijzondere wielhuis (Méhari) met doorgezakte dak, maar weigert zich daar te laten fotograferen; zodra wij de lens van de camera door een kier het wielhuis binnen wurmen, gaat zij er schielijk vandoor.
Vervolgens dribbelt ze nog wat nonchalant in de achterbak, alsof ze al die tijd al bezig was de Méhari te inspecteren (en dus aan het werk).


Wij maken ons trouwens geen zorgen over de temperatuur in de cabine van het wielhuis; er is genoeg ventilatie en de haarfabrieken kunnen er makkelijk in en uit.

Geen opmerkingen: