Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 5 juli 2012

Inspectie tuin belangrijker dan APK?

Onze nep-reporter Boezelmans heeft een tweede keer kans gezien te ontsnappen aan een gang (voor zijn APK) naar de dierenarts. Hij moest namelijk opeens heel erg nodig uitgebreid de Hoftuin inspecteren, vond dat dit vele malen belangrijker was dan een prikje en dus voor ging.

Vervolgens bleef hij vele uren achtereen weg en kwam pas opdagen toen wij met de buuf en haar Charli en Ollie van hun APK terugkeerden.

Ol en Charl hebben hun APK trouwens goed doorstaan. Ol werd vanwege zijn gewicht (bijna 8 kilo) nog even op "suiker" gecontroleerd, maar dat was zowaar aan de lage kant.

1 opmerking:

Annemieke zei

Fijn voor Ol en Charli - de Boez heeft verborgen talenten! Maar waarschijnlijk gaat dat prikje er uiteindelijk toch komen...