Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 28 november 2012

Uit het Witte Weekblad


De journalist heeft het meeste van zijn info verkregen uit ons verhaal voor de raadscommissie en heeft blijkbaar niet gelezen dat "de schade" (door ons genoemd in een bijlage bij ons verhaal) is geconstateerd na laboratoriumproeven met dieren. 
Voor zover ons bekend krijgen honden en katten na inademing en oplikken van roundup vooral last van diarree, braken en geïrriteerde luchtwegen. We hebben (nog) niks kunnen vinden over de effecten van roundup op de lange termijn, bij bijvoorbeeld jarenlang vier keer per jaar contact met het gif nadat het gespoten werd op straat, stoep en in plantsoen. Dit voor de goede orde!


1 opmerking:

Donita zei

Getverdemme. Maar als katten grasjes moeten eten i.v.m. de spijsvertering en ze krijgen zo dat duivels giftige Round-up binnen, waarom doet de gemeente dan zoiets gruwelijks ? Katbeesten hebben toch potdomme recht op onkruidjes.