Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 3 november 2012

Kans op gifsporen na een week nihil

Op onze speurtocht (naar gifsporen) door de Katbladstraat zagen we opeens Gizmo zitten. Voor ons was het gelijk duidelijk wat zij in die bladerhoop (of is het erop?) zat te doen, dus bleven we maar even op afstand.
Wel dacht mevrouw Katblad direct: Als hier maar niet met gif werd gespoten, hoewel, na een week zal het toch wel weggespoeld zijn, toch? Gewoon het riool in, heh?
Bovendien zagen wij om Gizmo heen onaangetast onkruid.


Gizmo had geen tijd om haar boodschap te begraven, of misschien vergat ze het wel. Dat kwam doordat Oscar vlakbij zat en Giz niet zeker wist of ze die rare knakker wel kende. Wel, dat wilde ze dus even uitvissen en dat had blijkbaar prioriteit.

Yep, deze jongen kwam haar bekend voor, had ze wel eens samen mee achter een stokje aan gejaagd en was ze ook bij in huis geweest. Per ongeluk dan, heh?
Maar nu Giz had vastgesteld dat Os een bekende van haar was, viel er niets anders meer te doen in de Katbladstraat. Waarvoor ze was gekomen had ze immers gedaan, en nu moest ze maar weer eens op huis aan.

Heel kort keek ze om zich heen om aan de weet te komen of er misschien nog iets belangrijks in de Katbladstraat gebeurde, iets wat ze moest weten, maar toen dat niet het geval was dook ze onder de deur door, de Muizentuin in.Wel, Oscar en K. moesten ook weer door, op zoek naar eventueel nog aanwezige gifsporen in de straat, al wordt de kans daarop natuurlijk met elke bui en met de dag kleiner.


De serieuze Oscar op speurtocht


Wij kunnen u nog berichten dat K. gisteren een mail heeft gestuurd aan dhr. Dick de Vos (Partij voor de Dieren) met daarin haar bevindingen tot nu toe.
We ontvingen nog geen reactie maar zullen u op de hoogte houden.

Voor wie wil weten wat de Partij voor de Dieren al gedaan heeft (i.v.m. roundup in Leiden):
http://leiden.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/raadsvragen/i/2698

Geen opmerkingen: