Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 3 november 2012

Ingezonden door PvdD na brief van K.


N.a.v. brief mevrouw Katblad.

Dank. Ik zag het artikel al in het leidschkatblad en ik heb er ook al over getwitterd.
Als partij stellen we Roundup voortdurend aan de orde, laatst nog in de Tweede Kamer.

Ik heb het gebruik van Roundup ook nog in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid aan de orde gesteld en in een persoonlijk gesprek met de wethouder.
Maar n.a.v. dit incident zal ik actie nemen, in elk geval middels een motie bij de komende Dierenwelzijnsnota.

Groeten,

Dick de Vos

Geen opmerkingen: