Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 20 november 2012

K. ziet ze vliegen

De Boez heeft verklaard geen interesse te hebben in de gifzaak waarmee mevrouw Katblad bezig is.
Hij denkt ook niet dat zijn ADHD is ontstaan door het snuiven of oplikken van Roundup, al zegt K. dat dat best wel eens zou kunnen omdat hij buiten was toen het gif vorige maand zo lustig in het rond werd gespoten. En zij suggereerde ook dat Boez daarom vervolgens van onze Oleander begon te vreten terwijl hij best weet dat dat heel slecht voor hem is. Maar K. ziet ze af en toe vliegen en daar moeten we maar geen aandacht aan schenken.

Voor het kwijtraken van de overtollige energie neemt K. de Boez dan maar weer eens mee naar buiten, want er moet ook gewóón haarfabriek-nieuws in het Katblad komen, toch? Daarom dus. Voor alles is er een tijd en een plaats.

Maar van  "nieuws verzamelen" voor het Katblad kwam niet veel. Er werd vooral ontzettend geklooid en gezooid op straat en in de tuinen, en daar hebben wij dus helemaal niets aan.

Hier ziet u onze twee reporters naar elkaar staan te loeren; even later zouden ze op elkaar duiken voor een lekker partijtje stoeien tussen de tijmplantjes. Voor de liefhebbers: kom gauw plukken als u in de buurt bent want voor je het weet gaat het vriezen en gaan de plantjes dood. Het is namelijk momenteel erg nat in de Kruidentuin en we vrezen dat dit kruid een paar nachtjes vorst daarom niet zal overleven. De tijm is wel invriesbaar, om het maar zo te zeggen. Na ontdooien direct gebruiken natuurlijk, anders wordt het slijmerige troep. Dit geldt ook voor de salie, rozemarijn etc.


Het enige wat onze twee jongste reporters ontdekten was dat er een roodborstje in de Kruidentuin rondvloog. En omdat de Boez zijn energie nog lang niet kwijt was, ging hij achter het rode keeltje aan.
Gelukkig was dit vliegbeestje veel te snel voor de Boez.
Ook trouwens voor K., want zij slaagde er niet in om een foto van het vogelijntje te maken.
Het is niet dat een roodborstje nu zo bijzonder is, maar toch zien wij een dergelijk vliegbeestje niet zo vaak meer in onze omgeving. In plaats daarvan rukken de sperwers op! En de halsbandparkieten en gaaien natuurlijk.

Gelukkig staan er in de Kruidentuin nog genoeg niet-geknotte bomen, en daar bovenin was het roodborstje veilig voor onze haarfabrieken.
Het maakte ze niks uit; ze gingen gewoon verder met jagen, maar dan op elkaar.

3 opmerkingen:

Wad Woord & Wol zei

Mag ik een verhaaltje vertellen over roodborstjes? Ach wat, ik doe het gewoon. En anders plaatst u het gewoon niet mevrouw K., tenslotte bent u de baas, wat de hoofdredacteur ook allemaal zegt.

Roodborstjes dus. Ik heb hier jaarrond een roodborstje in de tuin. En ik maar denken dat het altijd dezelfde is. Mooi niet dus. Die beestjes schijnen, zonder dat je het merkt, elkaars plaats in te nemen. In het najaar trekt het ene borstje zuidwaarts en zijn/haar plaats wordt ingenomen door het andere borstje. In het voorjaar gaat het in omgekeerde volgorde...als u begrijpt wat ik bedoel (om maar eens met de wijze woorden van een groot denker de zin af te sluiten). Tot nu toe is het me nog niet gelukt om de plaatswisseling te registreren. Kortom: ik word bedot waar ik bij ben.

Fritz zei

@Mevrouw Wad Woord en Wol:
Uw zomers roodborstje verblijft nu in Zuid-Spanje of Noord-Marokko. Het wintersje roodborstje in Uw tuin, dat van nu als het ware, komt uit Scandinavië.
Wist U trouwens dat ook de roodborstwijfjes kunnen zingen ?
Meestal zit er wel één of twee maandjes tussen de rolwisseling.

Fritz zei

@Mevrouw Wad Woord en Wol:
Met uw welnemen nog even op die vliegbewegingen terugkomen.
Denkt u dat zulks wat u noemt de voorjaars- en najaarstrek met noord- en zuidwaartse beweging en zelfs omgekeerd, van de roodborst ook zou kunnen gelden voor de winterkoning en de heggenmus ?
Maar misschien hebben die meer een trek 's winters de stad in.
U kunt dat mooi controleren daar boven bij het rurale Wad.
Weet u trouwens dat het wijfje Heggenmus gewoonlijk twee minnaars heeft ? En die doen dan ook nog mee met het verzorgen en opvoeden van de jongen. Daar is eigenlijk nog geen linkse geëmancipeerde hoogopgeleide carrierevrouw in Holland opgekomen.
Bij de winterkoning is het mannetje meer de Sjaak en de Hans.
Ze kunnen drie nesten met in ieder tot acht jongen produceren.
Ga daar maar eens aanstaan.