Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 5 november 2012

Brief

Onderstaande brief heeft mevrouw K. vandaag opgesteld en verzonden aan diverse adressen.
Wij verzoeken u nu deze brief door te sturen aan iedereen die ook maar enigszins ergens een vinger in de pap heeft en mee kan helpen het gebruik van Roundup te verbieden en/of meer informatie kan verstrekken over de kwalijke bijwerkingen van dit gif. Wij vertrouwen op uw medewerking; in naam van alle haarfabrieken en blafbeesten: zegt het voort!Aan alle dierenartsen in Leiden en andere personen/instanties met hart voor (huis-)dier en milieu.

Geachte dames en heren,
Op donderdag 25 oktober j.l. werd er op verschillende plaatsen in de binnenstad van Leiden in opdracht van de gemeente het onkruidverdelgingsmiddel Roundup gesproeid, zo ook bij mij in de straat.
Een dag daarna zijn 4 van mijn 5 katten ziek geworden; ze kregen last van diarree en braken, en het heeft een aantal dagen geduurd voor ze weer hersteld waren. Ook een buurkat kreeg last van heftig braken.

Omdat ik wilde weten of er mogelijk een verband kon bestaan tussen de diarree, het braken van de katten en het spuiten van het gif, ben ik op internet gaan zoeken naar publicaties over Roundup (glyfosaat) in relatie tot ziekteverschijnselen bij (huis-)dieren. Vele lezers van Het Leidsch Katblad (digitale Poezenkrant) zochten mee. En inderdaad, vooral in het buitenland is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van gebruik van Roundup en werd o.a. het braken en diarree genoemd als gevolg van inslikken (door bijvoorbeeld gras kauwen) of inademing van de onkruidverdelger, maar bovendien ook ernstige huidirritaties na contact met het gif. Dit geldt overigens voor zowel mens als dier.

Nu, helemaal ongerust geworden, dacht  ik opeens ook aan de onverklaarbare blaren op de voetzooltjes van één van mijn katten, twee jaar geleden. Ik ben in mijn foto-archief gaan zoeken en vond het volgende.
Rond 12 juni 2010 werd er in de omgeving van mijn huis Roundup gespoten. Op mijn foto’s zag ik op veel plekken onkruid dat tot lichtgroen verkleurd was. Een paar dagen later was het onkruid totaal verdroogd, ook daar heb ik foto-bewijs van. Er was toen geen sprake van een periode van droogte, het onkruid tierde elders welig.
In diezelfde week kreeg één van mijn katten opeens problemen met lopen. Toen ik haar pootjes bekeek zag ik dat de kussentjes felrood en opgezwollen waren; ze zaten vol vocht en er waren duidelijk blaren zichtbaar. Ik heb het een paar dagen aangezien en ben tenslotte op 18 juni van dat jaar (6 dagen na de Roundup-actie) met haar naar dierenarts van Wiggen in de Merenwijk gegaan. Hij dacht in eerste instantie aan één of andere allergie, later sloot hij ook de mogelijkheid van Plasmacellulaire Pododermatitis niet uit, maar erg waarschijnlijk vond hij dat niet; de poes was verder goed gezond, altijd geweest.
De dierenarts gaf mijn kat antibiotica en een injectie met een hormoonpreparaat. Het heeft enkele weken geduurd voordat de blaren helemaal waren verdwenen en de betreffende kat heeft daarna nooit meer een dergelijke “allergie”-aanval gehad.

Al eerder werd vastgesteld dat het middel Roundup zeer schadelijk is voor het milieu, vooral als het terecht komt in ons oppervlaktewater. In ons land zal het gebruik van dit middel met ingang van 2018 dan ook verboden worden.
De Partij voor de Dieren heeft al veel moeite gedaan om in elk geval in Leiden het verbod op gebruik van deze onkruidverdelging eerder in te laten gaan, maar vooralsnog werkt de gemeente niet erg mee; er spelen blijkbaar andere belangen.

Ik ben erg geschrokken van mijn bevindingen, want als er inderdaad zoals ik vermoed een verband bestaat tussen de Roundup-spuiterij in mijn buurt en de plotselinge ziekte van de katten, zou het kunnen dat deze dieren daarvan ook nog eens blijvende schade aan hun gezondheid zullen ondervinden. Dit geldt natuurlijk voor alle (huis-)dieren die, kort nadat het sproeien plaatsvond, in aanraking kwamen met het gif.

Graag wil ik nu van u weten of u wellicht in uw praktijk ook al eens te maken heeft gehad met onverklaarbare ziekteverschijnselen bij (huis-)dieren nadat ze in aanraking waren gekomen met Roundup. Of misschien bent u op een andere manier bekend met de schadelijke effecten van Roundup op de gezondheid van dieren? Met deze informatie zouden we er misschien via de politiek voor kunnen zorgen dat het spuiten met het middel  Roundup in Leiden (maar natuurlijk liever nog in heel Nederland) zo snel mogelijk verboden wordt.

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Annemarie Kemp.
Leiden
Hoofdredacteur van het blog: Het Leidsch KatbladBIJLAGE OVER GLYFOSAAT
Op
las ik over glyfosaat:

Signs of Toxicity - Animals
• Animals exposed to formulated glyphosate herbicides have displayed anorexia, lethargy, hypersalivation, vomiting, and
diarrhea. Symptoms persisted for 2 to 24 hours following exposure. The surfactants in formulated products are thought to
be responsible for the clinical signs.
22
• Clinical signs typically appear within 30 minutes to 2 hours following ingestion.  Animals may exhibit excitability and tachycardia at first, followed by ataxia, depression, and bradycardia. Severe cases may progress to collapse and convulsions.
15
• The Veterinary Poisons Information Service in London, England recorded 150 cases over an 8-year period of dogs exposed
to glyphosate primarily from eating grass recently treated with formulated products. Of these, roughly 40% of the dogs
exhibited no clinical signs, 45% exhibited mild to moderate clinical signs, and roughly 15% were classified as serious.
15
• The Centre National d’Informations Toxicologiques Veterinaires of France reported 31 certain cases of intoxication of domestic animals by glyposate-containing products in a 3-year period. Most exposures resulted from animals ingesting the
product prior to application. Of these cases, 25 were dogs and 4 were cats. Vomiting occurred within 1-2 hours of ingestion in 61% of the cases. Hypersalivation occurred in 26% of cases, and mild diarrhea was reported in 16% of cases. Centre
records did not report long-lasting effects or any fatalities.
23
In een nieuw onderzoek gedurende drie jaar overleden 50% van de mannelijke proefdieren, en maar liefst 70% van de vrouwelijke; dieren die sporen van het middel Roundup binnenkregen, binnen de wettelijk toelaatbare normen, vertoonden 2 tot 3 maal meer grote tumoren; ratten die GMO mais en sporen van Roundup aten, leden aan ernstige orgaanschade, vooral aan lever en nieren.

4 opmerkingen:

Wad Woord & Wol zei

Zoals ik bij uw artikel over TV West als schreef, loop ik erg achter met lezen. Zojuist heb ik met verbazing en walging alle artikelen rondom de Roundup-affaire gelezen. Vreselijk!
Als er inderdaad met dit middel in het rond is gespoten - wat ik overigens direct aanneem - kan het geen toeval zijn dat uw haarfabrieken (en anderen in uw omgeving) daar ziek van zijn geworden. Ik heb zojuist nog even op internet rondgekeken en dan word je echt niet vrolijk van dit middel.
Ik hoop van harte dat de haarfabrieken geen blijvende schade ondervinden.
Een dikke knuffel voor alle redactieleden X

Truus zei

Mijn dierenartspraktijk heeft geen emailadres voor zover ik weet . Ik zou het kunnen printen en als dat lukt, in de brievenbus doen......

Jacq. zei

Goede brief! En hopelijk wordt er wat meegedaan voor 2018...

katja zei

Zijn er al dierenartsen die gereageerd hebben? Vraag me af of het niet vaker voorkomt dat er een uitbraak van diarree en braken aan een virus wordt toegeschreven terwijl het misschien ook de Roundup kan zijn.