Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 14 november 2012

Aandacht trekken

Na al het gedoe rond de Roundup-spuiterij in de Katbladstraat (waarna vijf haarfabrieken ziek werden), vond de Boez het nodig om zichzelf op een andere manier ziek te maken: hij zat zomaar ineens te kauwen op de blaadjes van de giftige Oleander.
Deze plant stond helaas en stom genoeg op een plek waar hij makkelijk bij kon, zoals u op bijgaande foto kan zien.
Natuurlijk heeft mevrouw Katblad de giftige plant direct bij de tafel weggehaald en de pot op een moeilijk bereikbare plek gezet.

Reporter Boez was erg ontdaan over het feit dat K. de plant had weggezet, en keek nog meer op zijn neus toen K. hem de vacht uitveegde. Boezelmans wist zogenaamd niet dat de plant giftig was en dat hij er dus af moest blijven. K. zei hem dat alle haarfabrieken instinctief dienen te weten waar ze wel en niet op kunnen kauwen (in tegenstelling tot blafbeesten), en dat zijn gedrag ons weer eens duidelijk maakte dat hij niet één van de slimsten is. Na dit aangehoord te hebben begon de jonge reporter nonchalant en uitdagend op een takje van de Japanse esdoorn te kauwen, wat volgens ons niet echt kwaad kan maar wat mevrouw K. nou ook weer niet bepaald leuk vond. Wij denken overigens dat de Boez uit is op extra aandacht en dat hij zich daarom zo provocerend gedraagt. En daar hij dus inderdaad die extra aandacht op deze manier krijgt, moeten we er toch maar rekening mee houden dat hij wellicht minder dom is dan wij denken.

1 opmerking:

Wad Woord & Wol zei

Ik zie een zeer uitgekiende blik!