Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 23 november 2012

Radio interview

Magiz is vanmiddag op bezoek geweest bij radio Sleutelstad om voor het Leidsch Katblad en alle andere mensen die strijden tegen het roundup-gebruik in de gemeente Leiden "reclame"
te maken. Luister naar wat zij voor ons te zeggen had op:

http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/11/petitie-tegen-vergiftigde-straten-en-katten

Geen opmerkingen: