Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 1 november 2012

Laatste nieuws: mens van Loesje zag gifkar ook!

Mevrouw K., bijna twijfelend of zij het allemaal wel goed had gezien, heeft vanavond een getuige van het "gifschandaal" gevonden. Ook het mens van Loes heeft namelijk de gifkar gezien, en zelfs geconstateerd dat de RoundUp ook rond en langs alle picknicktafels is gespoten, dus ook bij de redactie voor de deur. En derhalve inderdaad ook daar waar de grote waterbak van onze haarfabrieken staat.
Aan Loes heeft zij overigens nog niets gemerkt, maar dat kan te maken hebben met het feit dat Loes nauwelijks meer buiten is geweest sinds haar vakantie op de camping.
Doch het kan dus heel goed zijn dat onze reporters na het spuiten van het gif uit de waterbak hebben gedronken, en daardoor ziek zijn geworden. Mevrouw Troy doet dat trouwens nooit; zij verkiest het drinkbakje dat bovenop onze buitentafel staat omdat haar spieren en gewrichten niet meer zo soepeltjes zijn.
Het blijft gissen naar hoe of waardoor onze haarfabrieken ziek zijn geworden; we kunnen niets bewijzen.
Maar het is ons wel duidelijk geworden dat het spuiten van een gifmiddel als RoundUp verboden moet worden, en zeker als dat gebeurt in een woonbuurt waar kinderen en huisdieren op straat spelen. Wij van het Katblad gaan er alles aan doen om dit verbod af te dwingen, hopelijk met steun van alle buurtbewoners.

Onze reporters zijn gelukkig herstellende. Ze zijn minder sloom, er wordt minder gebraakt en ze eten ook weer wat beter. Vooral om Japekoppie maakten wij ons erge zorgen vanwege zijn toch al zo zwakke maag en gestel.

Japekop (links) en Boez op de bank
Opvallend was dat onze haarfabrieken - om het maar zo te zeggen - steun bij elkaar leken te zoeken. Allemaal 's avonds bij elkaar beneden op de bank en op stoelen, en allemaal 's nachts bij mevrouw Katblad op bed.
Diverse keren vonden wij Boez (voorop) met Cera en Oscar midden in de nacht zenuwachtig zittend voor de voordeur, wachtend op het openen van het luik omdat ze blijkbaar erg nodig voor hun afwijkende, grote flatsenboodschap naar buiten moesten. Hadden ze die boodschap eenmaal gedaan dan kwamen ze snel weer naar binnen. Noodgevalletjes dus.
De vloerkleden van de redactie vertonen een hoop nare vlekken door de kotspartijen. Blijkbaar zit er in brokjes en de gourmet toch wel het één en ander aan kleurstoffen! Maar dat is allemaal minder belangrijk.
Natuurlijk worden oudere katten soms vaker ziek en kunnen ook de jonkies iets opdoen of erfelijke afwijkingen via hun genen hebben meegekregen. Het is niet anders, het af en toe ziek worden van je haarfabrieken hoort erbij en je wilt alles doen om je harige, beste maatjes weer gezond te krijgen of te houden.
Maar het is wel heel zuur als diezelfde harige vriendjes van je ziek worden omdat de gemeente een bedrijf heeft ingehuurd om onkruid te verdelgen met fout spul. Dit bedrijf moet misschien vervolgens nog even voor het eind van het jaar de afgesproken voorraad gif opmaken in verband met de eindafrekening (want kom nou, er stond bijna geen onkruid meer op de plekken waar gespoten is - de hele zomer zijn de bewoners druk in de weer geweest met aardappelmesjes en het is nu herfst). En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat er via de vele aanwezige afvoerputten het gifspul in het oppervlaktewater terecht komt (het was immers regenachtig weer), met alle gevolgen van dien (zie vorige berichten).
Zoals eerder gezegd, we laten het er niet bij zitten.
En daarom: wordt vervolgd!

1 opmerking:

Fritz zei

Het heeft er alle schijn van dat er wel een gemeentelijk gifgebruik-, c.q. onkruidverdelgingsbeleid is maar geen goed verspreidingsplan van het middel on the streets.
Hele delen aan de gevel van de Havenkade staan groen van het kruid, terwijl om de hoek stukken steen zijn besproeid met de giflans waar alleen een enkel plat klein mosplakaatje groeit en dan ook nog nutteloos ernaast is gepiest zeg maar (daar zijn fotoos van).
Alles noteren met tijdstip erbij, regen of droog. Onze ogen zijn ook bewijs.