Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 1 juni 2011

Demonstratief gapen

Wij waren dus zondag (zie bijlage, stukje van Hans) ook even in het restaurant om Thassos te bezoeken, en om een praatje te maken met de bioloog inderdaad. Helaas kon men ons daar geen Spritz leveren, dus deden we het maar met een Campari-soda - ook niet verkeerd trouwens, en in dezelfde sfeer....
Wij kunnen bevestigen dat Thassos het erg druk had met uitrusten. Let wel, hij heeft daarvoor dan ook een eigen kussen in de vensterbank en zit dus niemand in de weg. Vanaf dit kussen kan Thas prima de straat en de zaak in de gaten houden. Kán, heh? Ja, want of hij dat nu daadwerkelijk doet, betwijfelen we.


Thas was duidelijk nog niet klaar voor zijn volgende shift en zat demonstratief te gapen zodat we hem snel weer met rust zouden laten. Dat deden wij dan ook.
Wilt u Thassos ook eens zien slapen of gapen? (Die periode duurt aanmerkelijk langer dan zijn werktijd en dus heeft u de meeste kans hem in die positie aan te treffen). Kom dan eens naar eet- en drinklokaal Dok2, Havenplein Leiden. Bij (erg) goed weer ligt Thas ook wel eens op het terras of scharrelt hij daar rond.

Geen opmerkingen: