Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 23 juni 2011

Boez en mevrouw Troy

Het lijkt op deze foto alsof onze jongste reporter Boezelmans heel zoet zit te kijken naar iets wat verderop gebeurt. Of dat hij daar zit te wachten op zijn boezemvriendje Oscar. En zo kunnen wij nog wel meer redenen van onschuldige aard verzinnen waarom de Boez daar zo braaf bij de vuilnisbak op zijn achterste rust en voor zich uitkijkt.
Echter, wij moeten u uit de droom helpen.Ja, want onze Boezelmans zit gewoon de oude mevrouw Troy een partijtje te intimideren. Zij wil namelijk erg graag door de voordeur naar binnen, maar hij is zó voor de ingang gaan zitten en kijkt daarbij ook nog eens zó brutaal en uitdagend naar haar, dat zij wel linker uitkijkt en er niet langs durft.

Wel, natuurlijk moest mevrouw Katblad hier ingrijpen. Nee, zij gaf de Boez uiteraard geen schop of iets dergelijks, maar vertelde hem wel dat hij weg moest wezen, dat hij mevrouw Troy (als oudste bewoonster met de meeste rechten) met respect diende te behandelen, en haar niet (meer) mocht pesten of dwarszitten. De Boez stapte toen inderdaad op om een einde verder wat te gaan klooien en zooien, maar of hij dat nu ging doen vanwege de schrobbering van mevrouw Katblad of omdat hij dat toch al van plan was, weten wij dus niet. Wij zullen het jonge ventje in elk geval goed in de gaten houden en hem vaker op zijn arrogante en pesterige gedrag aanspreken.

Geen opmerkingen: