Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 7 april 2013

In training!

Gelukkig hebben de Boez en Oscar tussen het Nepeta snuiven door ook nog zin en tijd om te oefenen voor de a.s. judokat-wedstrijden, al is het nog niet bekend wanneer deze zullen plaatsvinden. E.e.a. zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de windrichting, temperatuur en conditie van beide jongens (er mag eerst nog wel heel wat wintervet af, heh?)
En er mag natuurlijk ook geen verkeer in de straat zijn tijdens de toernooien. Hoe we dat laatste kunnen bereiken wordt door een speciale commissie onderzocht.
Overigens: vanaf ongeveer drie weken voor de wedstrijden mogen er geen drugs meer worden gebruikt. Dat kan een probleem worden; de Nepeta is nog maar pas boven de grond.

2 opmerkingen:

ina zei

Als het wintervet weigert eraf te gaan kunnen ze altijd nog gaan sumo worstelen.

Anno en Nima zei

Ach mens ina, het schijnt dat bij sumoworstelen middels transpiratie slechts de overtollige sakisappen geloosd worden.