Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 19 februari 2013

Verhuisd?!

Volgens de buurtgeruchten zijn (reeds voor de winter) Poeki (moeder van Wamy) en haar huisgenoot Kiwi vertrokken uit de Parallelstraat. Waarheen zij zijn verhuisd is ons niet bekend.
Beide haarfabrieken zagen wij niet zo vaak omdat zij vooral op de daken en balkonnetjes bij hun huis toefden.
Hiernaast ziet u Wamy's moeder Poeki. Zij hield regelmatig de Steeg van Storm in de gaten vanaf het dak van de oude Gabber; op straat voelde zij zich minder op haar gemak.


Van Kiwi hebben wij maar enkele foto's kunnen vinden; wij betrapten hem eens toen hij stiekem onder het gordijn door het huis van Anijs verliet.

Uit betrouwbare bron vernamen wij dat Lima om bepaalde redenen zeer blij is met het vertrek van zijn twee achterbuurhaarfabrieken. Lima zou ook graag zien dat Monster verhuisde, maar wij geloven niet dat daar op korte termijn sprake van zal zijn.

Geen opmerkingen: