Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 18 februari 2013

Eindelijk weer even in de zon

Het is niet gezegd dat Kaija de hele winter binnen heeft gezeten, maar in elk geval hadden wij haar de laatste maanden niet meer gezien en haar node gemist.
Wel, gelukkig was zij daar dus weer, al keek ze niet al te vrolijk. Maar misschien kan ze dat ook niet; waarschijnlijk hebben haar boze blikken iets te maken met haar image? En een succesvol image moet je vooral nooit veranderen, toch?
Natuurlijk vroeg mevrouw K. aan Kaija of ze een foto van haar mooie poezensnuitje mocht maken, maar toen de haarfabriek geen antwoord gaf ging K. zonder toestemming aan de gang. Niet te lang natuurlijk, want we wilden Kaija niet al te zeer ontrieven...