Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 15 februari 2013

Probleem hopelijk opgelost

Vannacht hebben wij kunnen constateren dat mevrouw Troy enkele keren de kattenbak onder de zoldertrap heeft bezocht. Zij deed daar kleine plasjes want wij vonden kleine bolletjes.
Wij nemen voorlopig nu maar aan dat zij degene was die in de reismand heeft geplast, waarschijnlijk omdat zij niet goed meer de boel kan ophouden. Of dat nu door haar leeftijd komt, haar Katzheimer of beide, doet er eigenlijk niet zo toe. Wij hopen dat het probleem met het plaatsen van een extra bak op de bovenverdieping is opgelost.

Geen opmerkingen: