Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 30 januari 2011

Nog niet helemaal helder

In de Hoftuin zagen wij Bohr wat angstig op haar bankje zitten. Het was best nog wel vroeg in de ochtend, best ook koud en aan haar snuitje te zien dus ook linke boel, al zagen wij dat linke zelf niet zo gauw. Wij hadden slechts de Boez bij ons en dat kon het probleem niet zijn voor Bohr, want Boez was niet in goede doen en stelde zich erg bescheiden op. Bovendien zal reporter Boez zich nooit agressief gedragen tegen onschuldige meisjespoezen die zelf ook nooit een greintje agressiviteit vertonen. Er moest dus nog een andere factor, een derde haarfabriek zijn voor wie Bohr vreesde. Nee, daar konden we niet omheen want daarvoor hebben wij ervaring genoeg.Ja, geen wonder dat wij hem nog niet eerder zagen, want hij zat verstopt achter een muurtje en bewoog niet, wachtte daar zijn kans af.
De trouwe lezer zal nu direct Harremans hebben herkend, en inderdaad, die was het. Har is dus overtuigd lid van de partij Hof is Vol, maar als er onverhoopt geen vreemdelingen zijn, laat hij graag zijn Hofgenoten zien dat hij het in de Hoftuin voor het zeggen heeft (of dat althans denkt).
Har is ook een beetje star, zeg maar. Hij had zijn zinnen gezet op het dwarszitten van zijn buurmeisje Bohr, en omdat dat voor hem een makkelijke prooi is, verkoos hij voor dit moment maar effe de Boez niet te zien. Hij had echter niet gerekend op de zorgzaamheid van het mens van Bohr, want net toen hij tot de aanval wilde overgaan, werd het raam voor Bohr geopend en kon het meisje snel vluchtten in haar eigen, veilige huis. Harremans had toen al een flinke aanloop genomen en was reeds onderweg naar eerder genoemd bankje.

En aangekomen op het bankje van Bohr, en constaterend dat Bohr daar niet meer zat, schakelde Harremans over op plan B, want hij moest toch wat heh? En plan B was dus het wegpesten/jagen van onze reporter de Boez, die (omdat zijn vriendje Os er niet bij was) behoorlijk in zijn piepzak zat te zijn onder datzelfde bankje. Ja, want Boez had graag een onderonsje gehad met Bohr, maar dat was dus niet doorgegaan door de ingreep van het mens van Bohr.
Wij nemen dat het mens niet kwalijk natuurlijk, want eigen kat eerst! Ja toch? Maar ondertussen zat onze reporter nu wel in de problemen, waarvan bijgaande foto het bewijs is.Mevrouw Katblad echter had geen zin in gedonder op deze zo vredige zondag. Zij vond bovendien dat reporter Boez het toch al niet makkelijk had (vanwege het wegblijven van Oscar), en blies heel even en heel subtiel tussen haar tanden. Ja, wij weten dat dit verboden is omdat de haarfabrieken hun eigen problemen moeten oplossen en er dus geen bemoeienis van mensen mag plaatsvinden, maar mevrouw K. is nog niet helemaal hersteld van haar verkoudheid, voelt zich nog niet helemaal tops en ziet de dingen niet helemaal helder, dus zagen wij haar actie voor deze keer maar door de vingers.
In elk geval had Harremans zich haar geblaas aangetrokken en begreep dat hij moest aftaaien, deed dat vervolgens ook. En voor de Boez kwam dat prima uit. Hij kwam onder het bankje uit en trok zich onmiddellijk daarna terug uit de Hoftuin. Er waren dus geen klappen gevallen, maar wij beseffen heus wel dat Harremans ook op deze manier zijn zin had gekregen, want de vreemdeling had tenslotte de Hoftuin verlaten, al had hij daar zelf niet veel moeite voor hoeven doen.
De redactie gaat nu wel vergaderen over hoe zij haar positie als "pers" kan gaan verstevigen, en hoe zij in het vervolg haar reporters van voldoende bagage kan voorzien om, ondanks de vijandigheid van sommige groeperingen, toch het nodige werk te kunnen blijven doen. Wij denken daarbij aan ploegendiensten, maar zijn het nog niet eens over het salaris van de haarfabrieken die aan dergelijke diensten willen meewerken.
Wordt vast en zeker vervolgd.....

Geen opmerkingen: