Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 30 januari 2011

Boez geen solitair reporter

In de Kruidentuin zat Kaija voor haar huis wat om zich heen te kijken. Misschien was zij wel door haar mens naar buiten geknikkerd voor de noodzakelijke en dagelijkse frisse neus, maar het kan natuurlijk ook zijn dat zij zelf daarom had verzocht. In elk geval zat zij dus voor haar huis terwijl wij door het glas heen Siep op de rugleuning van de bank zagen liggen. Zo'n kat binnen op de bank fotograferen doen wij vervolgens natuurlijk niet, want anders worden we misschien wel van "gluren" beticht (of erger) en dat doen we beslist niet, al lijkt het er soms verdacht veel op, dat geven wij direct toe. Nee, dat echte gluren laten we over aan onze haarfabrieken, want zij zijn niet strafbaar en laten bovendien niets los over wat zij zagen in de huiskamer, en dat komt dan door hun discrete aard. Afijn, voordat we te diep op deze zaak ingaan en ons verliezen in al te veel details, melden we u slechts nog dat Siep niet reageerde op ons geroep en dat zij daar waarschijnlijk heel goede redenen voor had.


De Boez was met mevrouw Katblad meegegaan op haar ronde, maar wel onder protest. Dat had te maken met het feit dat Oscar zich nog niet bij de redactie had gemeld en Boez dus liever daar op zijn vriendje had willen wachten. Maar mevrouw Katblad had hem op zijn plichten gewezen en dus zat hij nu vlakbij Kaija in de Kruidentuin en hield zich daar erg gedeisd. Nee, Boez is niet zo heldhaftig als hij zonder huisgenoot of collega-reporter op stap is, en op dit moment deed hij het in zijn broek voor Kaija, die dus alleen maar zat te zitten voor haar huis en nog geen onvertogen woord had gesproken!En terwijl mevrouw K. een rondje door de tuin liep, zocht de Boez een veilige schuilplaats onder de lavendel.
Op deze plek zitten vaker haarfabrieken verstopt. Wij zagen daar Mini al menigmaal zitten, maar ook Wamy en Cera, en de Boez heeft er zo langzamerhand ook een gewoonte van gemaakt om op die plek weg te duiken. Geen wonder dan ook dat het gat dat in de struikjes is ontstaan, niet dichtgroeit.
Er was verder niets te melden, en daar de Boez van geen enkel nut voor ons was, besloot mevrouw K. hem weer mee te nemen naar de redactie, in de hoop dat de Os ondertussen was gearriveerd.
Toen wij de tuin verlieten, zagen wij dat Kaija zich had verplaatst. Blijkbaar had zij het best naar de zin, want als dat niet zo was geweest, hadden wij haar voor het venster van haar huis zien zitten en had ze pogingen gedaan haar mens te charteren voor het openen van de deur. Maar nu zat ze dus een eindje verderop en keek met zeer veel genoegen hoe de Boez de hoek om ging, de Katbladstraat in en dus haar tuin uit.

En daar, in zijn eigen straat, voelde de Boez zich weer een stuk veiliger en werd hij weer actief. Nee, de Os was nog steeds niet gekomen, maar als hij nu ging komen, zou de Boez hem tenminste als eerste zien. En dat was voor Boezelmansje natuurlijk van heel groot belang, en daar dient mevrouw K. de volgende keer toch meer rekening mee te houden.
Nee, Boez is geen solitair reporter, maar werkt liever met twee of meer. Het zij zo; helaas kunnen wij hem niet meer ruilen...

Geen opmerkingen: