Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 24 september 2012

Worden onze reporters filmsterren?

Vanmiddag kwam een verslaggeefster van TV West opnamen maken bij het Katblad met een heuse filmcamera.
Het was de bedoeling om een korte reportage te maken van mevrouw K. en haar reporters.
Helaas regende het nogal flink, en dus waren wij er niet zeker van of onze haarfabrieken zouden meewerken. We zijn immers net in onderhandeling over hun nieuwe arbeidscontracten met allerlei voorwaarden met betrekking tot slecht weer en meer van dat soort dingen, heh? U heeft daar pas nog over kunnen lezen.
Maar ja, op de televisie komen? Dat is toch wel andere koek dan het Katblad, dan gefotografeerd worden met een klein digitaaltje, toch? Waren onze haarfabrieken bereid hun medewerking te verlenen ondanks het hondenweer? Of kwam de journaliste voor niets?
Morgen doen wij ons verslag van deze bijzondere gebeurtenis!