Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 13 september 2012

Wamy was opzichter

Wamy heeft al een paar keer geprobeerd de redactie binnen te dringen, waarschijnlijk omdat hij nog steeds in de veronderstelling verkeerd dat zijn mens daar aan het klussen is.
Wij hebben namelijk vernomen dat de Wams gedurende de hele vorige week dagelijks voor opzichter heeft gespeeld en in de gaten heeft gehouden of verfbussen wel goed werden afgesloten, kwasten werden uitgespoeld en dergelijke, en natuurlijk ook of de voerbakjes van onze reporters wel op tijd werden bijgevuld. Het kan zijn dat hij vindt dat het werk nog niet af is, maar het kan ook nog zijn dat hij moeite heeft met het afscheid nemen van de gezelligheid tijdens het geklus (en de pret van daarna - we hoorden al allerlei verontrustende verhalen over vreemdsoortige slemppartijen op de redactie...). Doch wat hij ongetwijfeld het meest zal missen is het toezicht houden op het brokjesniveau in de voerbakjes van onze haarfabrieken. Arme Wams!

1 opmerking:

ina zei

Ach, dan gaat Wamy toch gewoon naar de buurvrouw, daar controleerde hij ook regelmatig en vaak kwam hij bekpoetsend daar het luikje weer uit.