Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 28 september 2012

Spiegelbeeld

In de Kruidentuin zagen wij Kaija op een houten bankje voor haar raam zitten.
Wij wilden haar erg graag interviewen maar ze had het blijkbaar te druk met andere, belangrijkere zaken; ze reageerde zelfs niet toen wij enkele keren haar naam riepen .....

Wel keek Kaija even om toen één van onze reporters langs haar bankje liep, maar toen zij hem herkende draaide ze zich onmiddellijk weer terug naar het raam.

Eerst hadden wij de indruk dat Kaija geheel en al in beslag werd genomen door haar eigen spiegelbeeld en de schoonheid daarvan zat te bewonderen.
Maar vervolgens bedachten we dat Kaija daar wel vaker zit om zodoende te kunnen zien of er wellicht iemand thuis is die de voordeur voor haar kan openen.

U mag het zeggen.

3 opmerkingen:

oma Teske zei

Heeft dat mens van Kaija geen haarluikloket laten fabrieken in de deur dan ?

Hans zei

Heel eenvoudig:

Ha, ik Mauw bij het zien mijn schoonheid in deez'spiegel.

Wad Woord & Wol zei

Misschien toch een haarfabriekvariant op Spleen???

Ik zit me voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee haarfabrieken was
dan kon ik samen spelen.