Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

donderdag 27 september 2012

Gevaarlijke kade!

Met Oscar liepen we naar het Gevaarlijke Water voor een kade-inspectie, maar Oscar zag al snel dat hij de stoep maar beter niet kon verlaten en dus stak de fotograaf zonder reporter de straat over om wat plaatjes te schieten aan de walkant.
Waarom we nu foto's gingen maken van een kade zonder haarfabrieken, vraagt u zich wellicht af? Wel, dat deden we uiteraard vanwege de veranderde situatie aldaar en het belang van het nauwkeurig vastleggen van de werkzaamheden van onze gemeente, en dan met name natuurlijk die in onze eigen buurt.

Wel, u ziet het, na het kappen van de bomen vorige week zijn nu ook de boomwortels verwijderd, en de gaten die ontstonden zijn dichtgegooid met aarde. Daaromheen heeft men op creatieve wijze (geheel willekeurig) de stenen en betonnen randen gedrapeerd, zodat in elk geval de meeste parkeerplekken niet meer te gebruiken zijn. Tevens zijn de gaten nauwelijks gemarkeerd en een argeloze passant zou zomaar zijn nek kunnen breken.
Langs de hele kade ziet het er thans zo uit.


Medio november zullen er nieuwe bomen worden geplant (werd de omwonenden per brief gemeld), maar wij kunnen ons niet voorstellen dat de boel er anderhalve maand zo bij blijft liggen en dus verwachten we binnenkort een ploeg mannen aan het werk te zien om e.e.a. te fatsoeneren. Of  verwachten wij misschien teveel?

Oscar wilde niet komen kijken en was alvast weer de Katbladstraat in gehobbeld. Daar ging hij zitten om geduldig op de fotograaf te wachten.


Toen wij terugkeerden van deze interessante reportage zagen wij Wamy. Natuurlijk stond hij vlakbij de voordeur van de redactie, likte smakelijk zijn bek af en wilde niet zeggen waar hij zojuist was geweest.
Maar dat was eigenlijk ook niet nodig, toch?


Daarstraks vernamen we dat er stratenmakers aan de kade zijn gearriveerd. Goed nieuws dus!

2 opmerkingen:

ina zei

Het Katblad heeft dus wel degelijk invloed op de werkzaamheden van de gemeente, het artikel was nog niet eens gepubliceerd en er komen al stratenmakers om de puinhopen te beperken.

Dimitri zei

Mooi hoor, die katseien klinkers.
Mogen die in de volgende open dag Katblad Zolderverkoopdag ?