Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 26 september 2012

Nieuws uit Hoftuin

Wij hebben Harry weer gezien; hij zat doodstil onder de Kiwi in de Hoftuin op het bankje. Natuurlijk wilde mevrouw K. hem enige vragen stellen over de partij (H is V) dus liep zij naar Har toe, want anders wordt het zo'n geschreeuw op afstand, heh? Ja, en we wilden de bewoners van het Hof natuurlijk geen overlast bezorgen....U raadt het al, Harry had besloten tot "radiostilte" (waar hoorden wij dat eerder?). Hij verroerde bovendien geen eh... snorhaar en hield zijn ogen op kiertjes. In trance zeg maar, of hij deed alsof omdat hij daartoe de opdracht had gekregen van zijn partijleider (Myo - red.).
Het had geen enkele zin om Harry uit zijn tent te lokken, dat zag mevrouw K. gelijk. Nee, de haarfabrieken van Hof is Vol hebben duidelijk een spreekverbod afgesproken en daar kan zelfs het Katblad niet doorheen breken, om het maar zo uit te drukken.
Afijn, mevrouw K. zag in elk geval wel dat de Kiwi's tenminste mooi groot zijn geworden en kan bijna niet wachten tot zij er één mag proeven.
Tot zover het nieuws uit de Hoftuin.

2 opmerkingen:

Hans zei

Ja natuurlijk hield hij zijn snorharen stil, mevrouw Katblad. U weet het meeste van katten van ons allemaal! Als zijn snorharen hadden bewogen was er geen radiostilte meer. . . . . Want dat zijn antennes. :)
Goed dat Myo dat zo uitgelegd heeft

Wad Woord & Wol zei

Een echte politicus die Harry!