Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 28 september 2012

Ernstig incident

Wij hadden het kunnen weten toen we hem op de balkontrap zagen zitten, het Hof is Vol partijlid Panda (broer van Harry).
De vastbeslotenheid waarmee hij onze haarfabrieken in de gaten hield, de verlangende blik in zijn ogen, alles wees erop dat hij strijdvaardig was en niet gewoon alleen maar zou blijven toekijken.
Maar mevrouw K. zag het niet, ze ging gewoon door met een beetje "leuke fotootjes maken" terwijl ze had kunnen weten wat er in de lucht hing. Nee, mevrouw K. schoot ernstig tekort.


We waren met vier haarfabrieken/reporters naar de Hoftuin gekomen om te zien of daar nog nieuws te ontdekken viel. Oscar, de Boez en Japekoppie waren druk aan het snuffelen en verkennen, maar Cera (die deze keer de moed had gehad ook mee te gaan omdat je met zijn vieren toch de hele wereld aan zou moet kunnen, heh?) voelde zich erg onrustig en bleef op haar hoede. Ze had Panda nog niet gezien, maar het is natuurlijk mogelijk dat Harremans ergens onder de planten zat verstopt en zij hém dus wel in de smiezen had.

De Boez kreeg als eerste de loerende Panda in de gaten.
Nu moeten wij u daarbij vertellen dat het logisch was dat onze reporters de Hofhaarfabriek niet direct in de gaten hadden omdat, als daar geen aanleiding toe is, haarfabrieken niet vaak omhoog kijken. Ja, wel in geval van bomen met vliegbeestjes en hun gekwetter, geritsel en geflapper, maar over het algemeen richten onze reporters en hun soortgenoten zich voornamelijk tot de grond en hun omgeving, en eventueel een klein stukje boven het maaiveld (zeg maar) uit.

Panda zat dus buiten hun gezichtsveld want helemaal bovenaan de trap, maar wellicht had hij zich bewogen of een geluidje gemaakt? En dat reporter Boez dat had opgemerkt?
We weten het niet.
Mevrouw K. voelde op dat moment pas de spanning stijgen en besefte dat ze iets moest doen, voor het te laat was.


Ze keek naar Cera die daar nog steeds, midden in de tuin, onbeweeglijk stond. Het was duidelijk dat ook Cera het gevaar voelde, alleen wist ze niet wat of waar het was, van welke kant het zou komen.
Mevrouw K. besloot Cera te waarschuwen en schreeuwde haar naam om haar aandacht te trekken.
Als Cera nu de kant van mevrouw K. opkeek en daarmee ook Panda op de trap zou zien zitten, had ze nog een kans om op tijd de poten te nemen en het Hof uit te vluchten.


Doch het was al te laat. Op hetzelfde moment dat mevrouw K. haar waarschuwing voor Cera uitschreeuwde, stormde Panda al de trap af. Er was geen houden meer aan, de beer was los.


Cera had het op een lopen gezet maar werd, lang voordat ze bij de Poort kwam, ingehaald door Panda.
Mevrouw K. was er weer eens niet op tijd bij, maar zag wel hoe Panda bovenop ons model sprong en zijn nagels in haar rug zette. Er klonk een diep gegrom en hoog gekrijs, de plukken vlogen in het rond.
Oscar en Japekop kwamen aanrennen om Cera te helpen, en op dat moment liet Panda haar gaan en dook in de struiken. Cera verdween razendsnel door de Poort, weg van het strijdtoneel. Arme, arme Cera...

Japekoppie en de Boez begonnen direct aan een sporenonderzoek terwijl de aandacht van mevrouw K. natuurlijk in de eerste plaats Cera betrof, en daarom verliet ze de tuin om het arme slachtoffer te zoeken, te troosten en te controleren op verwondingen.

Oscar was direct na de brute aanval op zoek gegaan naar de dader (om hem ter verantwoording te roepen of af te straffen, één van de twee of misschien wel beide), maar hij had Panda niet kunnen vinden.

Terwijl ze door de Poort liep werd mevrouw K. ingehaald door de drie jongens. Blijkbaar vonden ze toch ook wel dat we nu eerst op zoek moesten gaan naar Cera, en dat al het andere op dit moment minder belangrijk was.

We vonden Cera niet, maar een kwartiertje later meldde ze zich zelf weer bij de redactie. Ze had weliswaar nog best wel wat last van "de bibbers", maar vond het niet nodig om haar vacht te laten controleren; liever werd zij flink over haar koppie geaaid en hoorde ze troostende woordjes, waarvoor zij dan weer heel veel kopjes teruggaf.

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat Cera even een tijdje niet meer met ons mee zal gaan naar de Hoftuin. Elke keer wanneer ze weer de nodige moed heeft verzameld om met de jongens mee te komen, loopt er zo'n gast van Hof is Vol rond die een geschikt moment afwacht om onze meest kwetsbare reporter te grazen te nemen.
Het moest inderdaad niet mogen, dit onnodige geweld bij uitzettingen, en we zullen dan ook een klacht indienen bij eerder genoemde partij. Of we komen terug met een knokploeg, dat kan natuurlijk ook.

3 opmerkingen:

Truus zei

Wat een avontuur! Arme Cera.

Inge zei

Ondanks zijn lieve snuitje is Panda maar een gemene boef!

Cera lief meisje, laat je toch niet zo op je kop zitten en geef het partij lid nou eens lik op stuk!

Wad Woord & Wol zei

Die partijbonzen denken dat ze alles kunnen maken. Nou mooi niet dus!!! Arme Cera. Hopelijk is ze dit zeer ernstige incident inmiddels al weer vergeten.