Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

maandag 28 januari 2013

Vette pech voor de Wams

Gisteren trokken er lange tijd vette regenbuien over het land, dat zal niemand zijn ontgaan.
Het was dus ordinair blafbeestenweer en derhalve verwachtten wij geen haarfabrieken op straat. Maar Wamy is blijkbaar van een ander soort. We zagen hem regelmatig langs de redactie lopen en af en toe stopte hij even om te schuilen bij de Schuilhut (hoe kan het ook anders) of onder een plantentafel.

Toen de Wams ontdekte dat wij hem in de smiezen hielden, stapte hij definitief op. Hij had geen enkele poging gedaan om de redactie binnen te dringen, maar wij hoorden van onze buuf dat hij wel een paar keer voor het  luikje van de buurhaarfabrieken heeft gestaan, doch dat was gesloten wegens angst voor natte poten. Tja, dat heb je met zulk blafweer, heh? Vette pech, Wams!

Geen opmerkingen: