Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 6 januari 2013

"Uitzetten" en "Vastzetten"

Toen mevrouw Katblad een stukje door de Katbladbuurt wilde gaan lopen met de camera en Oscar niet kwam opdagen toen zij hem riep, ging zij maar eens naar haar top-reporter op zoek. Ja, want Oscar komt namelijk altijd als hij voor zijn werk wordt geroepen, en dus was het vreemd dat hij niet op het appel verscheen.
In de Kruidentuin was K. reeds geweest (Os houdt daar namelijk vaak de wacht), maar daar kon zij hem niet vinden. Daarom ging zij vervolgens naar de Hoftuin toe.
De sfeer is die tuin was gespannen, dat voelde K. onmiddellijk. Panda liep namelijk erg geheimzinnig te doen en probeerde onschuldig te kijken, en voor zijn broer Harremans gold hetzelfde. (Zie volgende foto.)

Maar K. trapte daar natuurlijk niet in, want ons kent ons, heh? Daarom.
Dus ze vroeg wat de beide leden van de partij Hof is Vol aan het uitvoeren waren, wie ze in gijzeling hielden en waar die gegijzelde dan wel zat.


Op dat moment had K. geen flauw vermoeden van wie het slachtoffer van Harry en Panda was, echt niet. Ze twijfelde zelfs óf er überhaupt wel iemand werd gegijzeld in de Hoftuin, want zag of hoorde verder niets; het was doodstil. Maar die stilte maakte juist wel weer dat zij het gevoel had gekregen dat er iets niet klopte.

Toen keek Harry opeens om en werd het ons duidelijk.
Heel stilletjes en klein zagen we Oscar voorbij komen. Als Harry zich niet had omgedraaid, hadden we hem niet gezien.Ja, dus toch een gijzeling, want anders had Oscar zich als altijd gewoon gemeld toen hij K. had horen roepen.
Waarschijnlijk had hij ergens bij de trap achter het schuurtje gezeten en waren Panda en Harry in de buurt van de Poort gebleven zodat Os niet terug kon naar de Katbladstraat. Inderdaad, een nieuwe tactiek, want in plaats van "uitzetten" deden ze dus nu aan "vastzetten" van illegalen. En alleen doordat K. de tuin was binnengekomen en de twee broers even bezig had gehouden, had de Os eindelijk kunnen ontsnappen. Nu zat onze reporter bij de Poort te wachten tot K. met hem mee zou gaan, eindelijk uit die tuin weg en dan fijn terug naar de redactie.

Wel, K. sprak Harry en Panda eerst nog even vermanend toe (alsof dat zin heeft, heh?) en liep toen met Oscar de Poort door, de Os voorop.
Halverwege keerde Os zich om en kwam naar K. toe; hij had zijn staart recht omhoog gezet en dat betekent (zoals iedereen weet) een blijde groet met misschien zelfs een klein bedankje(?).

Op de achtergrond ziet u Charli zitten; hij heeft verder niks met dit verhaal te maken maar was gewoon benieuwd naar wat er aan de hand was, en dat is helemaal niet zo bijzonder want over het algemeen zijn alle haarfabrieken altijd erg nieuwsgierig en sensatiebelust. Dan weet u dat ook weer.

2 opmerkingen:

ina zei

Wat een samenwerking van de gebroeders, ik dacht dat ze meestal een soort gewapende vrede bewaarden.

Wad Woord & Wol zei

Uitzetten, inzetten....nou die broertjes weten heel wat werk te verzetten. Als ze nou maar niet alles afzetten, zodat u niet meer op reportage kunt. Dat zou mij pas ontzetten...