Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zaterdag 26 januari 2013

Het gevaar van ijswandelen!

Voor wie het nog niet weet: 
Vooral met het intreden van de dooi ligt het gevaar van verdrinking van haarfabrieken weer op de loer!
Heel veel katten vinden het leuk om over bevroren grachten en sloten te lopen. Ze zien de wakken (onder de sneeuwlaag) niet en weten bovendien al helemaal niet dat het ijs steeds minder betrouwbaar wordt. Eenmaal in het ijskoude water zijn ze reddeloos verloren!
Meer info:

http://www.katuitdegracht.nl/oorzaken/ijswandelen


Geen opmerkingen: