Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 15 januari 2013

Gevaarlijke jager

Toen de Boez enige tijd muisstil en onbeweeglijk naar een meesje had zitten loeren en tot de conclusie kwam dat hij het vliegbeestje niet kon bereiken, ging hij op zoek naar een andere plek waar hij wellicht een beter uitzicht zou hebben of een betere pakkans, om het maar zo te zeggen.
Inderdaad, hij gedroeg zich als een echte jager, bewoog soepeltjes en beheerst en wij waren erg trots op hem...

Het vliegbeestje echter vreesde de jager niet; het bleef vrolijk boven in de boom zitten kwetteren en wist natuurlijk (net als wij) dat de gevaarlijke tijger met zijn vele kilo's (5+) nooit de top van deze hoge struik zou bereiken.
Het vliegbeestje mocht er trouwens zelf ook best zijn, qua formaat dan....

Geen opmerkingen: