Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 27 januari 2013

Slimme dief versus grote kanjer

Gisteren (tijdens een zware sneeuwbui) heeft Wamy diverse keren geprobeerd de redactie binnen te dringen. Doch op de momenten dat hij in de deuropening (kamer) gespot werd door mevrouw Katblad en zij vervolgens hard in haar handen klapte, vluchtte hij onverrichter zake razendsnel weer naar buiten. Dit geschiedde dus een keer of vier (in een kwartiertje tijd).
Wamy geeft echter niet zo snel op. Hij zocht een geschikte plek van waar hij K. in de gaten kon houden en wachtte geduldig af tot zij een keer naar het toilet ging of zo verdiept was in haar bezigheden dat hij een volgende, meer succesvolle poging zou kunnen wagen. In het verleden slaagde hij al vaker in het stelen van brokjes door het toepassen van deze tactiek; hij weet door zijn lange, geduldige gedragsstudies precies wanneer K. niet goed meer oplet of hem vergeten is, of/en haar aandacht ergens anders op gericht heeft (koffie zetten, aardappeltjes schillen - om maar wat te noemen, foto's uitzoeken etc.), komt op zo'n moment zonder het luik te laten klepperen binnen en duikt met zijn snuit in het dichtstbijzijnde voerbakje om heel stilletjes en snel zijn slag te slaan.
Maar op deze dag zat het hem allemaal niet bepaald mee....
Want?

Wel, Oscar lag op de stoel naast K. te dutten en was het handengeklap en de onrust die ontstond door Wamy's pogingen tot diefstal opeens helemaal zat geworden. Hij kwam derhalve van zijn stoel af en ging buiten (voor onze ingang zeg maar) in de sneeuw zitten om er zo zeker van te zijn dat Wams ons huis niet meer kon binnendringen zonder tenminste enige beschadigingen op te lopen. Wamy had echter nog steeds veel geduld en bleef zitten wachten tot Os weer zou opdonderen, maar Oscar is ook niet achterlijk, heh? Nee. Want ja, ons kent ons.


Nee, Os bleef zitten totdat de Wams het wel moest opgeven wegens het gevaar van kou op de blaas of iets vergelijkbaars. We schatten dat één en ander zo'n 10 tot 15 minuten in beslag nam, en Os werd gedurende die tijd alsmaar witter en natter.
Zelfs toen Wamy was vertrokken en zich al op flinke afstand van de redactie bevond, bleef Os voor de zekerheid nog steeds de wacht houden. Toen hij uiteindelijk weer naar binnen kwam, hadden wij een flink aantal velletjes keukenpapier nodig om hem droog te wrijven. Gelukkig geniet Os altijd met volle teugen van het soigneren van zijn vacht; soms denkt K. dat hij zich daarom zo vaak (met opzet dus) nat laat sneeuwen of regenen. Pavlov, heh? Ja.
Maar stoer is ie dus wel, onze Os, en al woont hij pas anderhalf jaar bij ons, hij verdedigt ons huis met meer inzet en overtuiging dan onze andere haarfabrieken. Ja, Os is op meer dan één front een kanjer!

6 opmerkingen:

ina zei

Os is tot zijn schouders ingesneeuwd!

Mevrouw Katblad zei

Heeft u vanochtend uw pilletjes wel ingenomen, mevrouw Ina?

Casper zei

Het scherpte-diepte beeld verdwijnt.
Dat wijst op een afbrokkeling van de profane delen van de frontaalkwab, naast het Orgaan van Mettler-Klingeldorf.
Helpen die pilletjes dan ?

ina zei

Pilletjes wel genomen, maar bril nog niet op.

Wendy zei

@ mevrouw Ina:
maar vlak daarvoor sprak u over dat Oscar tot aan zijn kruis in de sneeuw stond.
Dat heeft toch niets met een bril te maken ?
Of bent u sneeuwblind ?

ina zei

@Wendy: Het leek net alsof het naast Os staande stoeltje een sneeuwberg was en dat stoeltje komt wel tot Os'schouders.