Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

vrijdag 2 december 2011

Voor een paar lullige brokkies

Wamy was weer eens bij de redactie binnen gedrongen om ... u weet het zo langzamerhand wel, en Oscar vond dat hij, bij afwezigheid van de andere reporters, het huis moest verdedigen en voor uitsmijter moest spelen.
Zo kwam het dat Wams naar buiten werd geslagen door onze stevige klerenkast, en daarna klem werd gezet achter de zinken teil.
Gelukkig kwam het niet tot een slachting, want Os liep weg toen hij het idee had dat hij zijn punt wel had gemaakt.En dat was ook zo, want Wamy bleef nog enige tijd in de buurt van de teil liggen wachten op een pak slaag, wat dus niet kwam.
De hele verdere dag heeft de Wams niet meer de moed gehad nog een poging tot binnendringen te wagen. Bovendien ging het hard regenen, en dan blijf je natuurlijk niet buiten op straat rondhangen voor het jatten van een paar lullige brokkies.

Geen opmerkingen: