Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 4 december 2011

Bijna intiem

Nou, de wonderen zijn dus de wereld nog niet uit! Want?
U ziet hier links Japekop liggen slapen, rechts de Os die toenadering zoekt. Japekop reageerde niet, maar het feit dat hij zomaar daar is gaan liggen (Os lag als eerste op de bank) is al bijzonder; wij zagen hen nog nooit zo (bijna) intiem en op hun gemak in elkaars gezelschap.
Slechts een paar uurtjes daarvoor, toen de avondmaaltijd werd geserveerd en Oscar samen met Japekop opliep naar de keuken, kreeg de arme Os nog een knal voor zijn harses omdat hij zo lief was Japie een kopje te geven.....

3 opmerkingen:

katja zei

De aanhouder (Os) wint !

ina zei

Misschien vond Japekop dat kopje van de Os bij nader inzien toch wel leuk.

Wilma zei

De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Goed zo Japie!