Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

dinsdag 6 december 2011

Niet erg appetijtelijk

De ene fietstas is beslist de andere niet; daar kwamen wij gisteren achter.
Namelijk, Oscar had er één gevonden die zeer de moeite waard was en waaraan hij veel tijd wenste te besteden. Van boven naar beneden en van links naar rechts werd de tas uitgebreid besnuffeld, terwijl mevrouw K. een eindje verderop in de snijdende, koude wind stond te wachten tot Os eindelijk een keer klaar was.
Onderweg naar huis kwamen wij nog een fiets met tassen tegen, maar daar liepen onze beide reporters Boez en Os straal voorbij. Nou ja! Eerlijk gezegd zag deze tas er ook niet erg appetijtelijk uit met de vele plekken groene alg en andere viezigheid. Daar kwam nog bij dat het stalen ros erg slordig geparkeerd was, en dat kan natuurlijk ook meegespeeld hebben.
Maar goed, er is dus wel degelijk verschil in kwaliteit blijkens het gedrag van deze twee haarfabrieken, en dat hebben we natuurlijk genoteerd.

1 opmerking:

ina zei

Ze hebben een goede smaak, ik zou die laatste tassen ook niet met mijn handen aan willen raken, laat staan met mijn neus.