Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

zondag 18 december 2011

Bezoekers-teller

Wij waren het gedonder met Site-meter helemaal zat en hebben uren zitten zoeken naar een nieuwe bezoekersteller. Zoals u kunt zien hebben we thans een nieuwe geïnstalleerd, en het totaal van de oude overgezet op de nieuwe. We hopen dat er niemand tussen de wal en het schip is beland!
Probleem nummer 1 is derhalve opgelost.
Over het andere probleem ontvangt uw later nieuws.....

Geen opmerkingen: