Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 28 december 2011

Hemels groen

Terugkomend van een rondje door de buurt zag mevrouw K. voor de deur van de redactie Loes op de vuilnisbak zitten. Achter haar, op haar stoel voor het Poezenloket, zat mevrouw T. Troy naast een bosje Nepeta, dat mevrouw K. voor haar had geplukt in de Kruidentuin. T. Troy was beslist niet van plan om haar bosje groen in de steek te laten (stel je voor dat het gestolen zou worden!), terwijl de kleine Loes haar toch behoorlijk zat uit te dagen.Nee, mevrouw Troy bleef zitten waar ze zat, al maakte Loes het haar wel erg moeilijk.

Jawel, het kattenkruid (Nepeta) groeit nog goed in de Kruidentuin. Vooral de wat oudere, stevige stengels zijn nog mooi groen, al zullen ze niet meer zo sterk ruiken als in het begin van het bloei- en groeiseizoen. Toch vindt mevrouw Troy het dus nog de moeite waard om te besnuffelen en wilde zij haar takjes niet kwijt.
Loes kreeg uiteindelijk in de gaten dat mevrouw Troy haar stoel niet zou gaan verlaten, al deed zij nog zo goed haar best de oude dame van streek te brengen.
Ze draaide een aantal keren rond op de vuilnisbak, en po(e)seerde daarbij toevallig mooi voor onze camera. Maar Loes had natuurlijk nog meer te doen. Ze is nog jong en blijft nooit ergens lang rondhangen als er nog zoveel te onderzoeken is, heh? Dus ging ze er vandoor en kon mevrouw Troy in alle rust nog even verder genieten van haar takjes "hemels groen".
Inmiddels zijn de takjes verdwenen. Wie ze heeft meegenomen weten we niet.

Geen opmerkingen: