Welkom bij Het Leidsch Katblad

Wij brengen u afwisselend regelmatig en onregelmatig nieuws over stadskatten die wonen in de "Katbladbuurt" in het centrum van Leiden, Zuid-Holland. Wij nemen u af en toe mee op onze rondes door de buurt en doen verslag van gewone en bijzondere gebeurtenissen op straat en bij de redactie thuis.
De hoofdredacteur verklaart hierbij dat wij alle gebeurtenissen naar waarheid weergeven, maar maakt u er tevens op attent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de door de haarfabrieken gedane uitspraken, hun taalgebruik en/of gedrag, en wijzen u er daarom nadrukkelijk op dat het lezen van dit Katblad geheel voor eigen risico is.
Zie voor meer info over de redactie en katten de linker kolom van deze digitale krant.

woensdag 28 december 2011

Bewaking Hoftuin is aangescherpt!

Wij waren naar de Hoftuin gegaan om te zien of we misschien in dit oude jaar nog een glimp konden opvangen van Iwan of Igor, maar moesten constateren dat de jongens van "Hof is Vol" de tuin dermate streng bewaken dat er geen andere kat inkomt. Eerder zagen wij Harremans al in de Poort op wacht zitten, nu zat Panda op het muurtje waar wij Igor zo graag weer een keer hadden willen zien. Wel, het is niet anders.
Vreemd is wel dat wij partijleider Myo al een poosje niet meer in de tuin hebben waargenomen. Maar het zou zomaar kunnen dat hij Kerstverlof heeft genomen en alle taken met betrekking tot de bewaking en uitzetting van vreemdelingen heeft overgedragen aan Panda en zijn broer Harremans. Lekker handig nu die grote halflanghaar de buurt onveilig maakt! Later brengen wij trouwens meer nieuws over de nieuwe Vreemde.

Geen opmerkingen: